Aktuella tunnelsprängningar

Aktuellt  Sockenplan  2024-02-09

Tunnelsprängningar pågår mellan Slakthusområdet och Lindevägen. Vi spränger för spår- och servicetunnlar. Arbetet bedrivs individuellt. Just nu är det cirka 300 m kvar innan servicetunneln når den utsprängda tunneln vid Lindevägen.

Bilden visar en kartbild över Slakthusområdet och Sockenplan och hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.
Tunnelsprängningar mellan Slakthusområdet och Sockenplan. De vita cirklarna visar utsprängt berg, de blå senaste sprängning.

Vill du veta när vi spränger? Registrera dig och få ett sms 30 minuter innan sprängning. Registrera dig här.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.