Aktuellt från arbetsområdet

Avisering  Blasieholmen/Skeppsholmen  2023-08-25

Arbeten i tunnlarna har skett i normal omfattning under sommaren. Samtliga tunnlar befinner sig under Skeppsholmen på ett djup av ca 55-60 meter. De tre tunnlarna sprängs sammanlagt fram ca 40-60 meter i veckan. Senare under året kommer samtliga tre tunnlar att befinns sig under Saltsjön.

I slutet av september kommer sprängningar att ske i en av tunnlarna mellan Stallgatan och Blasieholmsgatan. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor.

Utsprängningen av ventilationsschaktet vid Museiparken på Blasieholmen är klar. Återstående arbeten innefattar bland annat betongarbeten. När arbetet är klart återställs parken och endast ett galler i marknivå kommer att synas. Arbetet planeras färdigställas under hösten.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.