Aktuellt vid Sockenplan april

Aktuellt  Sockenplan  2024-03-28
Arbetsområde med berg- och betongtunnlar
Det inringade området visar betongtunnlarna nederst som så småningom ska bindas ihop med bergtunnlarna.

Arbetsområdet 1
Vid arbetsområdet närmast tunnlarna har vi gjutit en bottenplatta till den betongkonstruktion som ska binda ihop betongtunnlar och bergtunnlar med varandra och som kallas inslagsvalv. Arbetet fortsätter under våren med formsättning/armering samt därefter gjutning för väggar och efter det för valv.

 Arbetsområde 2
Vid det andra arbetsområdet är spontdrivningen klar. Nu pågår tätning av berg och jord, så kallad injektering för att säkra upp marken och för att skydda grundvattennivåerna.

Under mitten av april planeras preliminärt markarbeten vid Palmfeltsvägen. Arbetet kräver trafikavstängningar av Palmfeltsvägen.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.