Arbete på helger och kvällar vid Karolinska sjukhusets huvudentré

Aktuellt  Hagastaden  2023-09-01

Nya tunnelbanan har sökt och fått tillstånd hos Solna stad att arbeta kvällar och helger med rivningsarbeten i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset huvudentré Eugeniavägen 3.

Projekt Tunnelbana till Arenastaden bygger en entré till station Hagastaden som ansluter direkt till Karolinska universitetssjukhuset. Eftersom arbetet kan medföra ljud så kommer vissa arbetsmoment att utföras på kvällar och helger för att minska påverkan på vårdverksamheterna.

Ta del av Solna stads beslut

Om du behöver hjälp att ta del av beslutet skriftligt, kontakta
Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00
eller SL kundtjänst: 08-600 10 00.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.