Arbete vid station Järla under jul och nyår 2022

Aktuellt  Järla  2022-12-21

Ovanjordsarbete

På tunnelbanans arbetsområde vid korsningen Birkavägen och Kyrkstigen arbetar vi ordinarie arbetstider under jul och nyår. Det innebär arbete på helgfria vardagar klockan 07–19.

Tunnelarbete

I dagsläget planeras inga sprängningar mellan 23 december och 1 januari men det kan komma att ändras vid behov. Då gäller ordinarie arbetstider, vilket innebär att bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17.

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.