Arbeten i juli

Aktuellt  Hökarängen  2023-07-06

Arbeten i spårområdet
Den 26 juni stängdes tunnelbanetrafiken mellan Hökarängen och Farsta strand av med anledning av utbyggnaden av Högdalsdepån. Mellan den 26 juni och 2 juli togs delar av spåren bort och den 3 juli startade spontarbeten i området söder om Hökarängens station. Spontarbetet beräknas pågå i ungefär två veckor.

När borrningen av spont är avslutad ska jord och sten schaktas bort och sponten säkras, innan det ena av de båda spåren kan återställas. Den 20 augusti börjar tunnelbanan att trafikera den avstängda sträckan på nytt. Då kommer norr- och södergående tåg att samsas på ett och samma spår förbi arbetsområdet.

Borr- och sprängarbeten
Bredvid spårområdet pågår borrarbeten. Sprängarbetet som haft uppehåll sedan i maj planeras att återupptas under mitten av juli. Arbetet görs ovan jord och kommer etappvis att förflytta sig inom arbetsområdet. Borr- och sprängarbetet ovan jord planeras att pågå till och med slutet av 2023.

Arbetstider
Bullrande arbeten söder om Hökarängens station kommer i huvudsak att genomföras vardagar klockan 7–19. Arbete kan också komma att göras helger och andra tider på dygnet, men då får arbetet inte låta lika mycket. För att säkerställa att arbetet blir klart under tiden som tunnelbanan är avstängd kan bullrande arbeten behöva göras även utanför ordinarie arbetstid. I så fall kommer du att få veta det i förväg.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.