Arbeten på nationaldagen 6 juni

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund, Hagastaden, Rudviken/Solnavägen, Vasastaden  2023-06-01

Nationaldagen, tisdag 6 juni, är en helgdag och då bedrivs arbete som på en söndag. Det betyder att inga arbetsmoment som riskerar att överskrida riktvärden för buller utförs.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.