Arbeten under april

Aktuellt  Gullmarsplan  2024-04-04

Arbeten under april

Pågående tunnelarbeten

Betonggjutning pågår i  hisschaktet och i tunnlarna. I den tunneldel i höjd med Mårtensdal där berget frystes för att kunna sprängas igenom, pågår nu gjutning av en bärande konstruktion. Sedan kan berget långsamt tinas upp igen. Det beräknas ske framåt sommaren.

En mätning har gjorts av hur mycket tornkranen på bussdäcket låter. Resultatet visar att kranen kan användas under kvällar och helger utan att bullervillkoren överskrids.

Arbete med kranen kan ske helgfri måndag-fredag 7–22 samt söndag och helgdag 7-19

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.