Därför stängslar vi in våra arbetsplatser

Aktuellt  Sockenplan  2023-11-03

Vid Sockenplan finns två arbetsområden för nya tunnelbanan. Det ena har plank, det andra stängsel. Oavsett vilken metod som används finns avgränsningen där för allas säkerhet. Innanför pågår arbete och det kan finnas maskiner, kablar eller håligheter i marken. Att beträda en instängslad arbetsplats kan medföra risk för allvarliga skador. Det  händer att byggstängsel rivs ner eller förstörs. Det är allvarligt eftersom de utgör säkerhet både för de som befinner sig innanför och utanför. Det är dessutom olagligt.

När omläggningen av Palmfeltsvägen och Björneborgsvägen är klar (preliminärt i december) kommer stängslet att bytas ut mot plank.

Prata gärna med barn och närboende om vikten att respektera instängslingen.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.