Enstaka sprängningar vid Enskedevägen

Aktuellt  Sockenplan  2024-02-01

Med start 1 februari kommer vi spränga bort berg i anslutning till den utsprängda tunneln vid arbetsområdet vid Enskedevägen. Detta är kompletterande sprängningar som utförs vid några få tillfällen.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.