Helgarbeten i Hagalunds industriområde 23 september till 15 oktober

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2023-09-22

Nya tunnelbanan har sökt och fått tillstånd hos Solna stad att utföra pålningsarbeten på Åldermansvägen under fyra helger i rad med start 23 september. Arbetena kan medföra buller.

Arbetena kommer att pågå klockan 09-19 på helgerna. Våra arbetstider för bullrande arbeten ovan jord på vardagar är 07-19.

Pålning  innebär att metallrör borras ned i berggrunden. Det görs för att skapa en stabil grund för den ventilationsbyggnad som ska byggas i anslutning till den framtida tunnelbaneentrén för station Södra Hagalund.

Ta del av Solna stads beslut (pdf)

Om du behöver hjälp att ta del av beslutet skriftligt, kontakta
Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00
eller SL kundtjänst: 08-600 10 00.

Pålningsarbetena görs i det rödmarkerade området på kartan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.