Installation av grundvattenrör

Aktuellt  Sockenplan  2023-06-12

Under vecka 26 installerar vi grundvattenrör i närheten av odlingslotterna mellan Palmfeltsvägen 50 och Björneborgsvägen 5.

Arbetet innebär att grundvattenrör borras ner i marken. Själva borrningen tar cirka 2-4 timmar per rör.

Arbetet utförs dagtid och beräknas ta en dag.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.