Infiltrationstest Odelbergsvägen

Avisering  Sockenplan  2023-05-23

Under vecka 21 pågår infiltrationstest vid Odelbergsvägen. Testet innebär att vi fyller på vatten under mark för att se om det påverkar grundvattennivån i området runtomkring.

Arbetet utförs dagtid och är inte störande.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.