Inga arbeten i Rudviken i sommar

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2022-06-22

Entreprenören Implenia har sprängt ut arbetstunneln och en del av servicetunneln i Rudviken . I september tar entreprenören Itinera S.p.A över arbetsområdet och då fortsätter tunnelarbetena i riktning mot Arenastaden. På framdriftskartan kan du se hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.