Installation av grundvattenrör 22/12

Avisering  Hammarby Sjöstad/Luma  2022-12-16

Torsdag 22/12 kommer AFRY att installera ett grundvattenrör på Hammarby allé 115, utanför Sjöstaden Cykel, se röd markering i bild.  Följ tillfälliga anvisningar på plats. Arbetet, som innefattar borrning, utförs kl. 07.00-17.00. Området återställs när undersökningen är genomförd.

Installation av grundvattenrör

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.