Intern brandövning i Akallatunnlar onsdag 15 maj – allmänheten berörs inte

Aktuellt  Akalla  2024-05-08

Onsdag den 15 maj kl. 08.30–10.30 genomförs en brandövning i tunnlarna bakom Akalla station.

”Teaterrök” utanför Akalla station

”Teaterrök” kan då komma upp genom ventilationsschaktet utanför bussterminalen vid Akalla station. Röken är ofarlig för omgivningen.

En larmsignal kan eventuellt uppfattas nära stationen. Signalen är en del i den planerade övningen.

Allmänhet och SL-resenärer berörs inte

Övningen sker endast i tunnlarna bakom Akalla station.

  • Du som bor i området berörs inte.
  • SL-trafiken kommer att gå som vanligt och du som reser med tunnelbana eller buss vid Akalla station och bussterminal berörs inte.

Brandövningen är en viktig del i vårt systematiska brandskyddsarbete.

 

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.