Kärnborrning på Skeppsholmen start v.22

Avisering  Blasieholmen/Skeppsholmen  2022-05-24

Med preliminär start v. 22 kommer så kallad kärnborrning att ske på Skeppsholmen. Syftet är att ta reda på mer om och verifiera bergkvaliteten under Saltsjön. Arbetet utförs från marknivå ner i berget och kan tidvis medföra buller. Arbetet utförs dagtid måndag till torsdag kl. 07-19 och beräknas pågå ca 4 veckor. Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.