Kvällsarbete i Stigbergsparken tidigast från 12 augusti 2024

Aktuellt  Stigbergsparken  2024-06-19

Projektet har fått tillstånd för arbete i Stigbergsparken på vardagkvällar klockan 19–22 från 12 augusti till 23 december 2024.

Arbetsmomenten är till stor del desamma som de arbeten som idag utförs klockan 07–19, det vill säga transporter, bergschaktning inklusive borrning, och betongsprutning. Även lastning av bergmassor nere i schaktet kan förekomma. Borrning kvällstid kommer att ske med bullerdämpad borrigg. Skrotning, alltså att ta bort lösa stenar från bergväggar, ska inte göras kvällstid. Merparten av arbetet i parken sker nere i hisschaktet som blir djupare för varje sprängcykel.

Sprängningar i hisschaktet kommer fortsatt att ske på fasta sprängtider måndag–fredag, klockan 09.30, 11.00, 13.00, 14.45 och 18.45. Inga sprängningar kommer att ske kvällstid kl. 19–22.

De utökade arbetstiderna behövs för att hålla tidplanen och avsluta vissa arbetsmoment senast sommaren 2025.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.