Ledningsomläggningar hösten 2022

Aktuellt  Sickla  2022-08-22

Under hösten fortsätter arbetet med ledningsomläggningar i området vid korsningen Alphyddevägen-Värmdövägen. Vi kommer också att hägna in ett utökat arbetsområde för arbetet med biljetthall och rulltrappsschakt.

Vi arbetar med ledningsomläggningar måndag–fredag klockan 07–19.

Arbetet omfattar flera olika arbetsmoment, till exempel ska vi:

• Riva sista delen av gångtunneln
• Skära upp asfalt
• Borra och spränga berg ovan jord
• Gräva upp marken på flera olika platser
• Gräva fram och koppla om ledningar
• Fylla ut och asfaltera

Mer information om sprängningar ovan jord kommer inför sprängstarten.

Tunnelarbetet fortsätter

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar kommer att fortsätta samtidigt som vi arbetar ovan jord. Bergborrning i Sickla görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22.

Här kan du se en karta som visar hur långt tunnelarbetet har kommit.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.