Ledningsomläggningar på Dalvägen

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2023-06-29

Nu börjar vi bygga station Arenastadens norra entré och ett arbetsområde har stängslats in i korsningen Dalvägen/Pyramidvägen. Till att börja med flyttar vi ledningar i gatan för att göra plats för den framtida stationsbyggnaden med biljetthall och rulltrappsschakt.

Trafikpåverkan
En del av Dalvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik till och med våren 2024. Fordonstrafik hänvisas till Pyramidvägen och buss 502 kommer köra en annan rutt. Mer information om busstrafiken finns på sl.se. Du som går eller cyklar kan ta dig förbi arbetsområdet precis som vanligt.

Avstängd vägsträcka på Dalvägen.

Buller
Ledningsomläggningarna omfattar flera arbetsmoment som kan vara störande när vi river upp asfalt och gräver fram ledningar. Om vi stöter på berg behöver vi borra och spränga ovan jord. När det är klart kommer vi att återfylla, asfaltera och öppna Dalvägen för trafik.

Arbetena utförs av Itinera S.p.A på uppdrag av Region Stockholm.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.