Ljus i tunneln för station Hagastaden

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2023-08-24

Från arbetsområdet på Solnavägen utanför Karolinska har vi sprängt ut ett hål  mellan markytan och plattformsutrymmet cirka 20 meter under jord. Det är härifrån du kommer kunna ta rulltrappan från tunnelbanan upp till biljetthallen när bygget av Grön linje till Arenastaden är klart 2028!

Visionsbild av station Hagastadens norra biljetthall. Illustration: Region Stockholm/&Rundquist
Station Hagastaden får fyra entréer
Station Hagastaden får fyra entréer. Illustration: Region Stockholm

Från den norra biljetthallen kan tunnelbaneresenärerna välja att komma upp till ytan via tre uppgångar, en i Karolinska Universitetssjukhusets entré, en på det nya torget Hagaplan utanför sjukhuset och en vid Karolinska Institutet. Från den södra biljetthallen kommer man upp vid Torsplan.

Anläggningsarbetena för station Hagastaden – som består av borrningar, sprängningar och betongarbeten – pågår till och med 2025. Därefter sker installationer av bland annat rulltrappor, hissar, spår, el och olika tekniska system.

Läs mer om de nya stationerna på gröna linjen.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.