Pålningsarbeten i Hagalunds industriområde helgen 12-13 augusti

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2023-08-11

Pålning  innebär att metallrör borras ned i berggrunden. Det görs för att skapa en stabil grund för den ventilationsbyggnad som ska byggas i anslutning till den framtida tunnelbaneentrén.

Pålningen kan medföra buller.

Helgen 12-13 augusti har vi sökt och fått tillstånd hos Solna stad att utföra bullrande arbeten ovan jord klockan 09-19. Våra arbetstider för bullrande arbeten på vardagar är 07-19.

Ta del av Solna stads tillstånd

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.