Provgropar i Luma 20/12

Aktuellt  Hammarby Sjöstad/Luma  2022-12-12

En undersökning av ledningar kommer att genomföras i Luma den 20/12. Detta görs genom att så kallade provgropar grävs fram. Den ena om 1,5×1,5 m och övriga två om 1×1 m. Grävmaskiner och grävsug kommer att användas för att genomföra arbetet.

Arbetet genomförs på gång- och cykelbanan vid Lumaparken, se röd markering i bild. Följ tillfälliga anvisningar på plats. Arbetet utförs kl. 07.30-16.30. Området återställs när undersökningen är genomförd.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.