Så arbetar vi i Hagastaden i sommar

Aktuellt  Hagastaden  2022-06-27

I Hagastaden spränger vi tunnlar under jord i både norr- och södergående riktning. Under vecka 29-30 pågår inga sprängningar. På framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit och hur mycket bergarbeten som planeras till och med vecka 32.

Vid Torsplan bygger vi den södra biljetthallen. Om du arbetar eller besöker Solnavägen 1e kan det höras när vi borrar. Under vecka 28-31 pågår inga arbeten.

På Solnavägen, utanför Karolinska Institutet, bygger vi den norra biljetthallen. Markarbetena på Solnavägen pågår hela sommaren.

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.