Sommarens arbeten

Aktuellt  Rudviken/Solnavägen  2023-06-21

Berg- och markarbeten pågår hela sommaren.

Under jord spränger vi ut tunnlar och plattformsutrymmen för station Södra Hagalund, norrut mot Arenastaden och söderut mot Hagastaden. Se hur långt vi har kommit på vår framdriftskarta.

Ovan jord bygger vi ett ventilationsschakt vid Åldermansvägen i Hagalunds industriområde. Under sommaren gör vi också markarbeten vid Södra Hagalunds entréer vid Gelbgjutarevägen och Solnavägen.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.