Sprängningar återupptas

Aktuellt  Sockenplan  2023-05-24

Sprängning under jord återupptas med preliminär start vecka 22 och pågår till vecka 24. Det är VA-schakt (pumpgropar) i de utsprängda tunnlarna som ska sprängas ut. Pumpgropar behövs för att omhänderta vatten från dräneringssystem i tunnlarna. Dessa sprängningar hörs mindre än tunnelsprängningar.

Sprängning utförs mån-fre 7-22.

Vill du veta när vi spränger? Anmäl dig och få ett sms 30 minuter innan sprängning.

Anmäl dig här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.