Sprängningar ovan jord station Nacka

Aktuellt  Centrala Nacka  2022-08-31

I början av september startar arbetet med att spränga ovan jord vid tunnelbanans arbetsområden i Jarlaberg och vid Stadshusentréen/väg 222.

Sprängningar ovan jord innebär i de flesta fall kortare avstängningar runt området och stopp i trafiken. Stoppen är korta och varar i några minuter i samband med varje sprängtillfälle.

Beroende på var vi spränger och sprängningens storlek kan följande vägar komma att påverkas av kortare trafikstopp:

• Värmdöleden, väg 222, i höjd med Nacka Forum (båda färdriktningar)
• Jarlabergsvägen
• Skönviksvägen
• Griffelvägen

Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

Sprängtider ovan jord

När trafiken påverkas av sprängningarna har vi fasta sprängtider.

Måndag–torsdag klockan 10 och 14
Fredag klockan 10

Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Ovanjordssprängningarna i Jarlaberg beräknas pågå fram till sommaren 2023. Vid Stadshusentréen/väg 222 kommer vi att spränga ovan jord under några veckor.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.
Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.