Trafikomläggning väg 222 vid Nacka Forum

Avisering  Centrala Nacka  2022-05-23

Karta som visar trafikomläggning på väg 222 vid Nacka ForumFrån måndag 23 maj påverkas framkomligheten på väg 222 i höjd med Nacka Forum. Först gör vi vägarbeten nattetid under två veckor och sedan kommer vägen att ledas om under cirka ett års tid.

Förberedande nattarbeten

Under nattetid vecka 21–22 gör vi vägarbeten i mittremsan på väg 222. Arbetet görs på vardagar klockan 22–07. Då kommer framkomligheten begränsas och hastigheten sänkas förbi vägarbetet. Vi gör nattarbetet för att kunna leda om vägen förbi tunnelbanans arbetsområde.

Information om nattarbetet till dig som bor i området.

Trafikpåverkan till våren 2023

Från slutet av vecka 22 är nattarbetet klart på väg 222. Då kommer de två yttre körfälten att vara smalare och samtliga tre östergående körfält kommer att vara flyttade mot mittremsan. Hastigheten sänks till 70km/h på den berörda sträckan förbi Nacka Forum. Vägen kommer att ligga i detta läge i cirka ett år, till våren 2023.

Entré till tunnelbanan

Under året då väg 222 leds om börjar vi att bygga tunnelbanans biljetthall vid Vikdalsbron. Station Nacka kommer att få tre entréer. Två entréer ska ligga söder om Värmdöleden, en vid Vikdalsbron och en vid framtida stadsparken. Entrén norr om Värmdöleden ska ligga vid Jarlabergsvägen.

Här kan du läsa mer om de framtida tunnelbanestationerna i Nacka.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.