Tunnelarbetet startar igen

Avisering  Centrala Nacka, Skvaltan  2022-02-28

I början av mars återupptar vi tunnelarbetet vid Skönviksvägen/Skvaltan i centrala Nacka. Nu börjar arbetet med spårtunnlar vid framtida station Nacka. Vi ska också bygga uppställningsspår för vändande tunnelbanetåg. Från arbetstunneln arbetar vi i två riktningar, mot Järla i väster, och österut där vi bygger uppställningsspår.

Karta som visar i vilken riktning vi spränger från Skvaltan

Så påverkas du

Arbetet omfattar bland annat bergborrning, sprängningar och utlastning av bergmassor. För dig som bor i närheten kan det innebära störningar i form av stomljud från borrningen samt buller och vibrationer från sprängningar. Buller och stomljud kan även uppstå vid andra arbetsmoment i tunneln och på arbetsområdet.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs måndag–fredag kl.07–22. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl. 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Vill du veta när vi spränger? Anmäl dig till vår sms-tjänst för att få ett sms 30 minuter före varje sprängning.

Om du blir störd

Om vi överskrider våra bullervillkor har du rätt till tillfällig vistelse under den tid störningen pågår. Den tillfälliga vistelsen är ett komplement till din bostad och berör i första hand dig som är hemma på dagarna eller har särskilda behov. Kontakta oss om du vill anmäla en störning och fråga om tillfällig vistelse.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.