Tunnelsprängningar österut avslutade

Avisering  Centrala Nacka  2023-05-02

Tunnelsprängningarna österut är avslutade och under våren sprängs endast pumpgropar i tunnlarna närmast Skvaltan. Pumpgropar behövs för att omhänderta vatten från dräneringssystem i tunnlarna. Dessa sprängningar är väsentligt mycket mindre än tunnelsprängningar och utskicksområdet för sms inför dessa sprängningar kommer att minskas.

Från station Nacka fortsätter arbetet att spränga tunnlar i riktning mot Järla. Ovan jord pågår sprängningar vid de framtida entréerna i Jarlaberg och vid Vikdalsvägen utanför Nacka Forum.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.