Tunnlarna växer under Hagalund

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2023-09-20

Det kan bullra och vibrera i ditt hus när vi borrar och spränger tunnlar under jord. Just nu kan du som bor i Hagalund märka av tunnelarbetena extra mycket. Vi borrar och spränger från flera håll samtidigt.

Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Borrljudet hörs som högst när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. Sprängladdningar som skjuts av nere i berget är snabbt övergående och varar bara några sekunder.

Vill du veta när vi ska spränga?
Om du vill veta när vi spränger i ditt område kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Då får du ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning.
Anmäl dig här

Följ framdriften på nyatunnelbanan.se
På nya tunnelbanans framdriftskarta kan du se hur långt vi har kommit och hur mycket som planeras de kommande veckorna. Kartan uppdateras varje månad.

Den röda cirkeln visar var tunnelfronten är just nu.

Arbetstider
Våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är som regel helgfria vardagar klockan 07.00–22.00 samt lördagar klockan 07.00–19.00. Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.