Blå linje till Barkarby

Utbyggnaden av Blå linje mellan Akalla och Barkarby förenklar arbetspendling för många genom nya resmöjligheter och kortare restider. Barkarby blir en viktig knutpunkt med flera trafikslag för alla som reser kollektivt. Trafikstart december 2027.

Det här bygger vi

I nordvästra Stockholm förlängs tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby. En sträcka på fyra kilometer med två nya stationer. Station Barkarbystaden byggs på Barkarby gamla flygfält. Station Barkarby byggs vid Barkarby pendeltågsstation, intill Veddestabron.

Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby sker under jord.

Trafikstart december 2027.

Foto: Region Stockholm

Barkarby blir ny ändstation

Tunnelbanestation Barkarby byggs under jord intill Veddestabron. Stationen får en uppgång med biljetthall vid Barkarby pendeltågsstation, och en vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum.

När trafiken öppnar blir detta ny ändstation på det som idag är Blå linjes Akallagren.

Ungefärlig restid mellan station Barkarby och T-Centralen blir 26 minuter.

Mer information om de nya stationerna.

Läs om våra arbeten i Veddesta och Barkarby.

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Barkarbystaden – en ny station i ny stadsmiljö

I Barkarbystaden växer en stad fram och människor flyttar in efterhand. Här på det som tidigare var Barkarby flygfält bygger vi en station med två uppgångar. Den västra uppgången blir en fristående paviljong på Sveatorget, se visionsbilden här intill.

Ungefärlig restid mellan Barkarbystaden och T-Centralen blir 24 minuter.

Mer information om de nya stationerna.

Läs om våra arbeten i Barkarbystaden.

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Barkarby – en viktig knutpunkt

Barkarby blir en viktig knutpunkt för alla kollektivtrafikresenärer med tunnelbana, pendeltåg, buss, fjärrtåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Här skapas nya tvärförbindelser samtidigt som Stockholmsregionen knyts samman med Mälardalen.

Mer information om de nya stationerna.

Läs om våra arbeten i Veddesta och Barkarby

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Många nya bostäder och arbetsplatser

Järfälla kommun ska bygga 14 000 bostäder och tusentals arbetsplatser fram till år 2035. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en stadsmiljö fram på det gamla flygfältet.

På andra sidan E18, vid Barkarby pendeltågsstation, omvandlas gamla Veddesta centrum och industriområde till stadsmiljö.

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Alla tunnlar utsprängda

Tunnlarna mellan Akalla och Barkarby är utsprängda. Stationerna med plattformsrummen för både Barkarby och Barkarbystaden är också utsprängda. Nu bygger vi stationerna och uppgångarna.

En maskin står i ena änden av en tunnel framför två mindre öppningar.
Foto: Region Stockholm.
Ett torn i trä för tornseglare som häckar. På Barkarby gamla flygfält bygger vi ett ventilationstorn som vi hoppas fåglar ska gilla. Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Digitalt nyhetsbrev om Barkarby

Fyll i din e-postadress och klicka på ”Prenumerera” nedan för att få ett nyhetsbrev om vad som händer i utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.