Bredare plattform på Gullmarsplan i höst

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2020-06-12
Förberedelser för bygget av ett hisschakt på Gullmarsplans station gör att tunnelbanetrafiken mellan Globen och Gullmarsplan stängs av under sommaren. I höst går trafiken på ett nytt spår, från en breddad plattform på Gullmarsplan.

Publicerad 2020-06-12

När den Blå linjens nya plattform på Gullmarsplan är klar, 70 meter under dagens station, kommer hissar att förbinda de olika stationsnivåerna

Fem snabbgående hissar byggs rakt igenom den nuvarande stationen på Gullmarsplan. Hisschaktet påverkar alla nivåer i stationen – bussterminalen, biljetthallen och spåren – och det kommer att byggas där norrgående trafik passerar från Globen idag. Ett av spåren tas ur bruk i sommar och tas bort. Efter sommaren kommer trafiken istället att gå på det intilliggande mittspåret. Plattformen breddas så att på- och avstigning kan ske till det nya spåret. När arbetet är klart kommer plattformen att vara drygt tre meter bredare och cirka 500 kvadratmeter större än idag.

 Det är väldigt speciellt att bygga tunnelbana där annan spårtrafik redan finns, säger Mikael Öhrström, projektledare för bana, el, signal och tele-installationer. Trafiken måste fungera med minimala störningar och vi ska även ta hänsyn till närliggande verksamheter och boende. Det är ett pussel att lägga med många målgrupper att ta hänsyn till.

Vad innebär arbetet för tunnelbanetrafiken och resenärer?

Tunnelbanetrafiken på Grön linje 19 mellan Gullmarsplan och Globen stängs av så att arbeten kan ske i och i anslutning till spåren. Avstängningen startar efter midsommar och varar i åtta veckor.

Resenärer kommer att se hänvisningar och information på plattformar och på andra ställen där vi arbetar. Sommaren är normalt en bra tid att arbeta då antalet resenärer minskar. I år tar vi extra hänsyn, utifrån riktlinjerna som gäller under covid-19-pandemin. SL rekommenderar resenärer att undvika att resa via Gullmarsplan. Se sl.se för alternativa resvägar.

När är arbetet klart?

Det trafikpåverkande arbetet är klart den 17 augusti då trafiken mellan Gullmarsplan och Globen återupptas och fungerar som vanligt igen.

Den gröna markeringen på illustrationen visar den breddade plattformen som är på plats efter sommaren. Den gula ytan visar hisschaktet som påverkar ett av de norrgående spåren.

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00