Fler tunnelbanetåg behöver mer plats – dags för samråd om depå

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2015-09-21
Under perioden 10 – 31 augusti pågår samråd om ny tunnelbanedepå. Välkommen med dina synpunkter.

– När tunnelbanan ska byggas ut med två mil nya spår och tio nya stationer behöver vi också se till att det finns plats för de nya tågen. För att resenären ska få åka störningsfritt med hela och rena tåg behöver vi kunna reparera, städa, underhålla och inte minst ställa upp tågen – och då behövs mer depåkapacitet, förklarar Ulf Larsson, projektchef för depå, fordon och signal inom förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Två alternativ

Efter ett par års arbete med behovsanalys och utredningsarbete av
totalt 15 olika möjliga platser för ut- eller nybyggnad av depå, har förvaltningen för utbyggd tunnelbana landat i två alternativ som möter de högt ställda kraven.

Det ena alternativet är att utveckla dagens depå i Högdalen med
bland annat nya uppställningsspår under jord. Det andra alternativet
är att bygga en helt ny depå i Skarpnäck med en verkstad ovan jord och uppställningsspår under jord. För båda alternativen behövs nya anslutningsspår till tunnelbanesystemet.

– I vår utredning har vi bland annat tittat på tillgång till lämplig mark, miljöpåverkan, placering i förhållande till övriga depåer i tunnelbanenätet och faktorer som begränsar risken för trafikstörningar och ger så lite tomkörningar som möjligt. Den totala kostnaden har också varit en viktig faktor. Kort sagt, depån ska märkas så lite som möjligt för resenärer, närboende och miljö, samt skattebetalare, framhåller Ulf Larsson.

Tyck till

Nu har samråd kring de två alternativen för att få in synpunkter på
utformningen och konsekvenser startat.

– Båda alternativen är mycket bra, säger Ulf Larsson och fortsätter. Samrådet hjälper oss att få in lokalkunskapen, både som en hjälp att
välja vilket av de två alternativen vi ska gå vidare med och som viktig kunskap inför detaljplaneringen och byggskedet.

Tid och plats för öppet hus

Under samrådsperioden 10 – 31 augusti 2015 bjuder förvaltning för
utbyggd tunnelbana in till öppet hus vid två tillfällen:

  • Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 15.00–19.00, Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25 i Skarpnäck.
  • Onsdagen den 26 augusti 2015 kl. 15.00–19.00, Engelska skolan, Lingvägen 123 i Gubbängen.

På öppet hus finns det bilder och information om förslagen och personal som kan svara på frågor. Det går även att lämna synpunkter på plats. Samrådet sker inför upprättande av tillståndsansökan enligt miljöbalken samt eventuell järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.

Lämna synpunkter digitalt

Det går också att lämna synpunkter genom att fylla i en digital enkät. Senast den 31 augusti vill vi ha dina synpunkter.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00