Första sprängningen klar – arbetet igång vid Dalvägen

På måndagen gick den första sprängningen för arbetstunneln vid Dalvägen i Solna. Både stora och små såg på.

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2022-01-10


Arbetstunneln ska användas för att bygga den nya stationen Arenastaden. Till en början görs sprängningarna ovan jord och då måste området säkras med hjälp av vakter. 

– Säkerheten är viktig när vi spränger. Vi spärrar av området runt arbetsområdet och trafiken på Dalvägen stoppas tillfälligt. Som mest spränger vi tre gånger om dagen, säger Ask Lenzing, byggledare på Region Stockholm.  

Grannarna på förskolan Juvelen stod på behörigt avstånd när den historiska första salvan sprängdes.  

– Vi körde ”raketen” strax innan sprängsignalen och sedan hördes en dov smäll. När vi frågade barnen hur det kändes efteråt var svaret, ”toppen!”och ”tummen upp”, berättar Cornelia Park, handläggare för omgivningspåverkan på Region Stockholm. 

Barn på förskolan Juvelen träffar medarbetare på Region Stockholm inför den första sprängningen.
Grannarna på förskolan Juvelen var på plats när den första salvan sprängdes.

För att även de minsta ska veta vad som händer och känna sig trygga delas boken ”Bojan och tunnelbanan” ut till barnen på Juvelen och andra förskolor i närheten av tunnelbanans utbyggnad. Läs mer: Bojan berättar för barn om tunnelbanan

Få full koll på sprängningarna 

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler. 
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler – – – – 
Efter varje sprängning: En lång signal  ____ 

Sprängningarna ovan jord varar i cirka en sekund. Du som vill kan få ett sms cirka 30 minuter innan varje sprängning. Du anmäler dig till sms här.

Den mörkblå streckade linjen markerar arbetstunneln som nu börjat byggas vid Dalvägen.

Läs fler nyheter och information om arbetena vid Dalvägen.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00 

Nyheter