Lugnare tempo när tunnlar byggs över Citybanan

Arbetet med tunnlarna mellan Hagastaden och Odenplan har nått en viktig fas – när tunnlarna ska passera ovanför Citybanan. Arbetet utförs med stor noggrannhet och i nära samarbete med Trafikverket, för att pendeltrafik och omgivning ska påverkas så lite som möjligt.

Nyhet  Arenastaden, Hagastaden, Nya tunnelbanan  2023-01-26
Kollage: Bild till vänster visar en tunnel med en borrigg och till höger syns en tunnel med  spår. En person med orangea kläder går genom tunneln.
Nya tunnelbanan i Hagastaden korsar Citybanans tunnlar. Foto: LIZAFOTO Liza Simonsson/Region Stockholm

– Vi har förberett det här länge. Vi  anpassar arbetet, går försiktigt fram och har ett tätt samarbete med Trafikverket för att inte omgivningen och pendeltågstrafiken ska störas mer än nödvändigt, säger Bengt Nilsson, projektledare. 

Plattformsrummet för station Hagastaden är i stort sett utsprängt och de nya tunnlarna byggs nu mot de nya stationerna Södra Hagalund och Arenastaden i norr och Odenplan i söder. 

Läs mer om Gul linje till Arenastaden.

Det som gör arbetet komplicerat är att tunnelbanans tunnlar går så pass nära Citybanans – som minst kommer det vara strax under fem meter berg mellan tunnlarna. Arbetet ovanför Citybanan beräknas pågå ungefär ett år.

Bild på en man med vit skjorta och grön tröja.
Bengt Nilsson. Foto: Region Stockholm / Anette Andersson

Tidigare erfarenhet 

För omkring två år sedan byggde man arbetstunneln under Citybanan med ungefär lika mycket berg mellan som nu. Tack vare noggranna förberedelser och tät dialog med Trafikverket kunde man då bygga som planerat utan att påverka pendeltågstrafiken. 

– Det är erfarenheter vi nu tar med oss in även i det här arbetet. En skillnad är att vi den här gången bygger sammanlagt tre tunnlar som passerar Citybanan, vilket gör att det tar längre tid, säger Bengt Nilsson.  

Det är tunnlar för tågen söderut, tågen norrut och en tunnel för service som håller på att byggas.  

Vid två dagliga fönster på tio minuter går det att spränga:  klockan 10.49–10.59 eller klockan 21.49–59. Då stoppas trafiken helt mellan Odenplan och Solna Station, om det ska utföras sprängarbeten. Som mest kommer man spränga omkring 3–4 gånger i veckan.  

Efter varje sprängning gör en bergsakkunnig kontroller av Citybanans tunnlar för att det ska vara säkert för pendeltågen att passera igen. 

– Tillsammans med Trafikverket har vi kommit överens om ett kontrollprogram som styr hur stora vibrationerna i Citybanan får vara, säger Bengt Nilsson. 

Olika mätinstrument 

I Citybanans tunnlar har man bland annat satt upp olika slags mätare för att kunna mäta till exempel vibrationer och spänningar i berget. 

Anledningen till att man kommer bygga så nära Citybanans tunnel är för att det ska finnas tillräckligt med berg ovanför och att tunneln därmed ska hålla över tid. Att gå under Citybanan var inte ett alternativ. 

– Det skulle ge en för brant lutning på tunneln när den ska möta den befintliga tunnelbanetunneln vid Odenplan, säger Bengt Nilsson. 

Under arbetet kommer man bland annat använda sig av en metod för att såga delar av tunnlarna innan sprängning. Det är för att spränga så lite som möjligt och för att minska vibrationerna vid sprängning. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00