Frågor och svar om tunnelbana till Nacka

Planerad trafikstart är 2030.

Stockholmsregion växer för varje år. Kollektivtrafiken byggs ut så att fler bostäder kan byggas och så att regionens invånare smidigt och miljövänligt ska kunna ta sig från jobb, skola, nöjen och aktiviteter. Politiska överenskommelser mellan staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholm stad ligger till grund för utbyggnaden av tunnelbanan.

Redan då Blå linje byggdes på 1970-talet fanns planer på att så småningom fortsätta utbyggnaden söderut. Genom att bygga ut Blå linje öppnas en ny tunnelbaneförbindelse som möjliggör helt nya resvägar mellan norra och södra Stockholm. Idag är sträckan mellan T-Centralen och Slussen hårt belastad och det behövs en ny förbindelse för att kunna sätta in fler tåg och avgångar mellan norr och söder.

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka via nya de nya stationerna Sofia, Hammarby kanal, Sickla och Järla. Slutstation blir Nacka mellan Jarlaberg och Nacka Forum. Vid Sofia delar sig den nya linjen och via stationerna Hammarby kanal, Gullmarsplan och Slakthusområdet kopplas Blå linje ihop med Hagsätragrenen, som också blir en del av Blå linje. På så sätt kan man öka turtätheten även på den gröna linjen.

Karta över Blå linje till Nacka och Söderort.

Genom att bygga under marken frigörs ytor ovan jord. Där tunnelbanan byggs ut växer nya områden fram med bostäder, arbetsplatser, grönområden och gång- och cykelvägar.

Omfattningen av tunnelbanans utbyggnad är ett politiskt beslut av parterna bakom utbyggnaden, det vill säga staten, regionen och kommunerna som får tunnelbanan. Däremot byggs slutstationen Nacka så att det går att fortsätta utbyggnaden i framtiden om det skulle komma ett sådant politiskt beslut.

Slutstation idag – men kanske inte för alltid (artikel på nyatunnelbanan.se)

Med tunnelbanans Blå linje från Nacka kan du åka direkt från station Nacka till T-Centralen via stationerna Järla, Sickla, Hammarby kanal, Sofia och Kungsträdgården. En resa som tar 12 minuter utan byten. Vid T-Centralen kan du antingen åka vidare på blåa linjen eller byta till samtliga tunnelbanelinjer, pendeltåg, tåg eller buss. För att komma till Gullmarsplan eller söderut med Hagsätralinjen så byter du vid Sofia.

1,5 minuter kort film om resmöjligheter med tunnelbanan till Nacka (Youtube)

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.