Närområdet under lupp när nya linjen till Älvsjö planeras 

Den nya tunnelbanelinjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan ska byggas nära tätbebyggda områden. Det är viktigt att ta hänsyn till allt som finns ovan och under mark. I höst genomförs flera undersökningar för att få mer kunskap om närområdet.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-09-29
Maskin som borrar ett djupt hål.

Innan spaden sätts i marken krävs noggrann planering – både vid skrivbordet och på platser där tunnelbanan ska byggas. Under hösten analyseras till exempel resvanor samtidigt som undersökningar av som finns under marken genomförs. Byggnader, natur, kultur och annat som finns ovan mark ska inventeras och vägas in i planeringen för hur den nya linjen ska utformas med minsta möjliga påverkan på människa och miljö, samtidigt som byggandet ska ske så smidigt som möjligt.

Provborrningar i Östberga, Årstafältet och Liljeholmen

En viktig del i tunnelprojekt är att få tillräckligt med kunskap om bergets kvalitet. Att bygga i berg är ett komplext byggmoment. Det är först när tunnelarbetet kommit en bit under mark som man säkert vet hur berget ser ut. I höst genomförs provborrningar och fokus ligger i Östberga, Årstafältet och Liljeholmen.

– Utifrån proverna får vi en viss uppfattning av hur berget under oss ser ut, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

– Det gör att vi kan planera för vilka åtgärder som behövs för att ta hand om grundvattnet, hur tunneln ska byggas med mera.

Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

Provborrningar hösten 2022

Var? Östberga, Årstafältet och Liljeholmen.
När? September–oktober, cirka 4–6 veckor på varje plats. Arbetet utförs under dagtid.
Hur märks det? Nära provborrningarna kommer det stundtals att låta från borrmaskinen.
Läs mer om provborrningar

Koll på grundvattnet

En annan viktig pusselbit är att få information om grundvattnet, hur det breder ut sig under marken och hur flödet ser ut. Under hösten och fram till våren 2023 installeras grundvattenrör längs hela den nya sträckan. Det är cirka 80 rör som ska borras ner i marken, för att kunna mäta grundvattnet under byggtiden. Varje rör tar cirka 1 dag att installera.

Minsta möjliga påverkan på miljö

En del i planeringen är att utreda hur utbyggnaden av tunnelbanan påverkar miljön för människor, natur, kultur och djur. För att värna den biologiska mångfalden undersöks grönområden som finns nära den nya linjen.

– Vi tittar på vilka djur och växter som lever i området och väger samman det till ett naturvärde, vi tittar även på invasiva arter för att undvika spridning av dessa. Vi tittar på alla ytor som kan komma att påverkas av den nya tunnelbanelinjen, både platser som vi arbetar på tillfälligt och där stationer och ventilationstorn ska byggas, säger Kajsa Nilsson, projektledare plan och miljötillstånd.

Läs mer om tunnelbana till Älvsjö

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL:s Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00