Ny depå hamnar i Högdalen

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2016-02-23
Nu har landstingsstyrelsen beslutat att Högdalsdepån ska byggas ut i samband med tunnelbaneutbyggnaden i länet. När tunnelbanan byggs ut behövs fler tåg. Då ökar även behovet av platser för underhåll och uppställning av tågen – så kallade depåer, där tågen städas, servas och repareras. 

 – Det finns många goda skäl att välja Högdalen. Vi får en depå som servar både Blå och Grön linje. Eftersom vi i huvudsak bygger inom samma område som dagens depå blir det liten påverkan, både för närboende och på miljön. Detta sparar också mark till framtida expansion av till exempel bostäder, säger Ulf Larsson, projektchef för depå och fordon. 

Från femton till en

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har utrett 15 olika depålösningar och haft samråd om två alternativa platser för ny depå – Högdalen och Skarpnäck, båda två i södra Stockholm. I januari rekommenderade förvaltningen en utbyggnad under jord av dagens depå i Högdalen. Den 23 februari beslutade landstingsstyrelsen att gå vidare med de planerna, för att ge plats åt de nya tåg som behövs när Stockholm växer och tunnelbanan byggs ut.

Lägre bygg- och driftskostnad

Eftersom Högdalenalternativet är en utbyggnad av den befintliga depån blir det dessutom cirka 1 miljard kronor billigare än alternativet att bygga en helt ny depå i Skarpnäck. Även kostnaden för driften blir lägre i Högdalen. 
 – Det är självklart bra, men det viktigaste för oss på förvaltningen har varit att hitta det bästa läget och ekonomin är en av många parametrar, säger Ulf Larsson. 

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00