Ny film tar med barnen ner i tunnlarna

Nyhet  Nya tunnelbanan  2020-05-18
Vad tänker barn när en tunnelsprängning får marken eller golvet att vibrera? Rädsla eller spänning, eller lite både och? En ny film för barn som Region Stockholm tagit fram ska både skapa trygghet och väcka nyfikenhet hos de som märker av regionens stora infrastrukturprojekt.

Publicerad 2020-05-18

Tunnelbanenätet byggs nu ut i och runt Stockholm. Det innebär att många kilometer nya tunnlar sprängs fram, ofta rakt under bebyggelse. Det märks såklart, och också barn känner vibrationerna eller hör buller från borrningar och sprängningar.

Region Stockholm har tagit fram en film som visar vad det egentligen är som händer många meter under förskolor, skolor och bostäder. Hur stora borrar använder man? Vad spränger man med? Hur högt låter det? Det är några av frågorna som besvaras i filmen Bygga tunnel:

Lekfullt och spännande

– Med den här filmen når vi fram till barn på ett annat sätt än om vi skulle ställa oss på en skola och berätta och visa bilder av hur ljud från borrning sprider sig. Barn är en jätteviktig grupp och i en film kan vi nå dem på ett lite mer lekfullt och spännande sätt. De signaler vi fått från skolor hittills är att en film kan fylla ett viktigt behov, säger Cornelia Stüffe Park, som arbetar med omgivningspåverkan i tunnelbaneprojektet.

Filmen finns tillgänglig på Youtube och kan lätt användas av pedagoger och eller familjer. Det är tv-profilen och barnboksförfattaren Johan Anderblad som visar vägen nere i tunnlarna.

– Det är fantastiskt att kunna visa barn de här miljöerna, som de inte kan se i verkligheten annars. Det roliga med film för barn på det här sättet är också att det inte bara är barnen som tittar, utan att det engagerar hela familjen. Barnen tar med föräldrarna i sin nyfikenhet och på det sättet blir det en bredd, säger Johan Anderblad.


Flera barn, bland annat Malte och Julie, medverkar i filmen.

Flytta upp tunnelbanan

Att ett större infrastrukturprojekt vänder sig med en informationsfilm specifikt till barn är inte vanligt, enligt nya tunnelbanans kommunikationschef Marianne Dunér:

– Såvitt jag vet har det inte gjorts på det här sättet tidigare, men vi ska ha ett barnperspektiv i det vi gör. Filmen bidrar förhoppningsvis till att barn känner sig tryggare.

– En annan aspekt är att det i tunnlarna finns en spännande miljö som väcker nyfikenhet. Vi vill i all vår kommunikation låta arbetet med tunnelbanan ”flytta upp” ur tunnlarna så att så många som möjligt ser vad vi faktiskt gör, säger Marianne Dunér.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00