Ny dragning vid Järla

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2015-12-07
Den nya tunnelbanan till Nacka kommer att behöva gå en lite annan väg förbi Järla än tidigare planerat. Den nya dragningen ligger cirka 100 meter längre norrut än den tidigare. Det är resultatet från årets provborrningar som orsakar flytten.

– Det visar sig att berget är alldeles för dåligt längs med delar av den sträckan där vi hade tänkt bygga, säger projektchef Martin Hellgren. Därför gör vi den här omplaneringen och flyttar spåren en bit norrut.

Det var när resultatet av provborrningarna nyligen analyserades som det visade sig att berget vid Järla inte är tillräckligt bra att bygga tunnlar i. Berget är alldeles för fragmenterat, alltså uppkrossat, och det skulle göra ett bygge här både väldigt komplicerat och orimligt dyrt.

Välkomnar synpunkter från närboende

Nu planeras spåren istället att gå cirka 100 meter längre norrut. Det gör att byggtiden delvis kommer att påverka ett annat område än tidigare, framför allt Birkaområdet väster om brandstationen. Därför har landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana tillsammans med Nacka kommun bjudit in de närboende till ett möte.

– Vi avslutade ett samråd om byggskedet i början av november, berättar Martin Hellgren. Men eftersom vi då inte visste om att vi skulle behöva ändra dragningen vid Järla, vill vi ge de som kommer att beröras en chans att prata med oss och att komma med synpunkter. Det är viktigt för oss i vår fortsatta planering.

Järla station flyttas något

Stationsläget i Järla kommer att förändras något, men exakt var stationen och uppgångarna nu kommer att hamna är inte klart.

Provborrningar längs den nya dragningen ska komma igång så snart som möjligt, redan före jul.

Inga andra delar av den nya sträckan mellan Kungsträdgården och Nacka Centrum påverkas. Nästa samråd om hela utbyggnaden till Nacka kommer att ske våren 2016.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00