Nya provborrningar i Hökarängen

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2021-09-15
Under vecka 38 kommer Region Stockholm att genomföra markundersökningar i området mellan Örbyleden och Hauptvägen i Hökarängen.

Publicerad 2021-09-15

Undersökningarna genomförs med hjälp av provborrningar och arbetet kommer att pågå vardagar under vecka 38, klockan 07:00-19:00. Totalt är det 21 punkter inom området som ska undersökas. Buller från borrmaskiner kan förekomma under arbetets gång och gång- och cykelvägar i området kan tillfälligt komma att användas av maskiner som transporteras till och från borrpunkter.

Det rosa området visar var undersökningarna kommer att genomföras.

Arbetet görs för att få en bättre förståelse för hur jord och berg ser ut inför byggandet av permanenta vatten- och avloppsledningar. Ledningarna ska förse den planerade tunneln mellan Högdalsdepån och Grön linjes Farstagren med vatten. När själva arbetet med att lägga ledningarna i marken kommer att göras är ännu inte bestämt.

En kontrollpanel till en maskin som används vid provborrningar.

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta cirka fem år. 

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan 
 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00