Nya visionsbilder för Blå linje till Barkarby

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2017-12-01
Stockholms tunnelbana med sina cirka 100 stationer har vuxit fram från 1950-talet till 1990-talet. Varje tid har satt sina uttryck, både utifrån byggnadsteknik och formideal. De nya stationernas konstnärliga gestaltning kommer att skilja ut sig från de nuvarande stationerna och därmed bli tydliga tidsuttryck.

Tung konst
I de nya visionsbilderna för Barkarbystaden och Barkarby station ges en glimt av hur stationerna kan komma att se ut på plattformsnivå. Mycket arbete kvarstår fortfarande och tekniska utmaningar ska lösas. Bland annat hur plattformarna ska förstärkas för den konstnärliga gestaltningen i Barkarby station där flera ton tunga stenblock ska placeras.

Konstnärlig följsamhet
Både station Barkarbystaden och Barkarby station utformas med två uppgångar vardera med tillhörande biljetthallar och entréer. Konstnärerna Iréne Westman och Helena Byström arbetar tätt med arkitekter och konstruktörer för att fånga upp ändringar och tekniska data. Deras förslag är just förslag och allt eftersom projektet utvecklas, utvecklas även deras uttryck. 

Attraktiva och effektiva stationsmiljöer
Utöver den konstnärliga gestaltningen finns grundläggande krav på säkerhet, trivsel och tillgänglighet och att stationerna har en god överblick och orientering. Utformningen av stationsmiljön ska upplevas effektiv och trygg med fokus på resenärens upplevelse. 

Övre bilden: Barkarby station, konstnär Iréne Westman, stenarbeten i granit med olika uttryck och former. 
Nedre bilden: Barkarbystaden, konstnär Helena Byström, arbetar just nu med ett förslag där rörliga bilder projiceras på vägg.
Visionsbilder: White. Färgsättningar och utformningar är inte slutgiltiga utan kan komma att ändras. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00