De testar att tunnelbanan är säker

För att ta reda på att utbyggnaden av tunnelbanan kommer att fungera som det är tänkt och att den är säker provas varenda manick. Så här går det till:

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-11-08

I snart fem år har det handlat om hur tunnlarna sprängs och borras fram under stockholmarnas fötter. Men nu när tunnelarbetet taktfast närmar sig slutet kliver utbyggnaden in i en ny fas.  

Spår ska läggas, kakel ska sättas upp, konsten ska monteras och framförallt ska all teknik installeras.  

För att vara säker på att allt fungerar som det ska måste all teknik provas. Och som med mycket annat i detta jätteprojekt skulle det inte bli någon tunnelbana om inte allt klaffar.  

Anders Forsberg är provningsstrateg på nya tunnelbanan:  

– Vi provar allt för att se till att det vi byggt är personsäkert, trafiksäkert och anläggningssäkert. Provning är en viktig länk mellan entreprenörernas egna kontroller och oberoende inspektioner. Vi vill säkerställa att systemen fungerar korrekt och att de pratar med överordnade system. 

Anders Forsberg, provningsstrateg

Flera tusen timmar

Arbetet är mycket komplext och görs i flera steg.  

– De olika entreprenörerna testar så klart sina delar själva. Men vi måste se till att allt funkar tillsammans. Först simulerar vi tester i fabrik och därefter testar vi på plats i anläggningen. Vi gör också tester i verklig miljö med fordon, fiktiva resenärer och operatörer för att bekräfta att anläggningen fungerar som den ska, säger Anders Forsberg.  

Och det är verkligen allt som testas – något som tar väldigt mycket tid.

– Det handlar om flera tusen timmar per station, säger Anders Forsberg och fortsätter. 

– Att trycka på en knappt och se att en lampa tänds går fort. Men att planera hur det ska fungera tar mycket tid. Vilken knapp ska vi trycka på, hur hårt ska vi trycka, hur länge ska vi trycka, hur lång tid ska det ta innan lampan tänds, hur starkt ska den lysa och var ska lampan sitta.

För att eventuella fel ska upptäckas i tid provas allt i omgångar.  

– Om vi provar först när allt är klart och då hittar fel får det jättestora konsekvenser. Det finns fall från andra delar av världen där man har underskattat vikten av att prova sin anläggning. De projekten har blivit försenade med flera år, säger Anders Forsberg.   

Fakta: De fyra viktigaste faserna när tunnelbanan provas:

FAT (Factory Acceptance Test)

Provningar av systemen utförs hos leverantören innan installationen sker i anläggningen. Dessa tester säkerställer att systemen fungerar som de ska. 

SAT (Site Acceptance Test)

Systemen testas när de är installerade i anläggningen för att säkerställa att de fungerar korrekt i den faktiska miljön. 

OAT (Operational Acceptance Test)

Denna fas inkluderar tester som utförs i verklig miljö med fordon, fiktiva resenärer och operatörer för att bekräfta att anläggningen fungerar som den ska.  

MPD (MiljöProvDrift)

Denna typ av provning används för att godkänna krav som inte kan testas förrän anläggningen är i drift. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00