Flera orsaker bakom sprängolycka i Sickla

En ovanjordssprängning i Sickla i november gick fel och stenar från sprängningen hamnade utanför avstängt område. Nu är de bakomliggande orsakerna kända och omfattande åtgärder vidtagna.

Nyhet  Hållbarhet, Nacka, Nya tunnelbanan, Nyheter  2024-01-02

Det var torsdag 9 november som en olycka inträffade vid en sprängning ovan jord i Sickla. En handfull bilar och byggnader skadades. Sprängningarna på platsen stoppades omedelbart.

– Vi har tagit del av allt utredningsmaterial och det är tydligt att det var flera samverkande faktorer som låg bakom olyckan, säger Theresa Millqvist, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Vid sprängningen missbedömdes geologin och sprängladdningen var för stor i förhållande till borrhålens placering. Det gjorde att bergtäckningen inte var tillräcklig och därmed räckte inte heller täckningen med sprängmattor som användes för att täcka sprängladdningen.

– Till följd av olyckan har vi och vår entreprenör gjort en fullständig genomlysning av samtliga rutiner och arbetsmoment, säger Theresa Millqvist.

När sprängningarna återupptas kommer de enskilda laddningarna att vara mindre och täckningen med sprängmattor utökas. Både entreprenör och underentreprenör har bytt ut personer i nyckelroller vid ovanjordssprängningar. Nya tunnelbanan ökar också kontrollen av ovanjordssprängningarna genom egen personal med specialistkompetens.

– Vi som byggherre vidtar åtgärder utanför normalt förfarande vad gäller kontroll av utförandet. På så sätt bygger vi in extra skydd för omgivningen, säger Theresa Millqvist.

Sprängningsarbetet ovan jord i Sickla planeras att återupptas i slutet av vecka 1. Totalt återstår cirka 30–35 sprängningar ovan jord på arbetsområdet mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00