Genomslag i Solnatunnlarna

Nu är första tunneln mellan station Arenastaden och station Södra Hagalund färdigsprängd.

Nyhet  Arenastaden  2024-05-23
Nu är det öppet hela vägen mellan Arenastaden och Södra Hagalund. På bilden syns sträckan där genomslaget ägde rum. Just nu skiljer en tillfällig brandvägg i betong de två tunnelentreprenaderna åt. Foto: Itinera

I veckan nåddes en viktig milstolpe när servicetunneln kopplades ihop mellan Arenastaden och Södra Hagalund. Den sista, avgörande salvan sprängde bort fem meter tunnel och sammanlagt 540 ton sten!

– Att få uppleva när två tunnlar möts är en av de största upplevelserna för oss tunnelbyggare. Uttrycket ”att se ljuset i tunneln” får en helt annan innebörd, säger Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.

Nu återstår arbetet med att spränga ut resten av berget i  de två spårtunnlarna där tågen ska gå. Samtliga tunnlar mellan Arenastaden och Södra Hagalund beräknas vara utsprängda 2024. Sedan återstår tunnlarna söderut mot Hagastaden. I slutet av 2025 kommer alla tunnlar från Odenplan till Arenastaden vara färdigsprängda och 2028 är det trafikstart.

På nya tunnelbanans framdriftskarta kan du se var  sprängningarna sker just nu och den närmaste tiden framåt.  Kartan uppdateras i början av varje månad.

Servicetunnlar byggs parallellt med spårtunnlar
Utmed de nya tunnelbanesträckor som byggs nu byggs också servicetunnlar parallellt med spårtunnlarna. När tunnelbanan är klar kommer de att användas för service och underhållsarbeten och för utrymning i händelse av olycka.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.