Nu ska ännu mera ny tunnelbana utredas

Kan det behövas tunnelbana till Fagersjö, till Tyresö eller till Bromma flygplats? Det är tre av de sträckor som Region Stockholm nu kommer att titta närmare på.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-04-26
Kollage: Till vänster är ett vitt tunnelbanetåg som står på en plattform och till höger är Jörgen Altin klädd i gul byggjacka.
Jörgen Altin, senior projektledare på nya tunnelbanan. Foto: Region Stockholm / NiLaAlLj, Wikipedia

I den nya politiska majoritetens första budget i höstas pekades ett antal tänkbara nya tunnelbanesträckor ut. Tisdag 25 april fattade trafiknämnden i Region Stockholm beslut om att börja arbetet med en behovsanalys.

– Det första vi gör nu är att samla in information. Att bygga tunnelbana är en stor satsning, så vi måste bygga på rätt ställe. Vi kommer att titta på utvecklingen i regionen, var folk kommer att bo och arbeta. Vi tittar långt framåt, hela vägen fram till 2070-talet. Alla projekt som pekas ut i regionens budget kommer att studeras, men vi ska inte begränsa oss till dem utan även söka nya möjligheter, säger Jörgen Altin, senior projektledare på nya tunnelbanan.

Från en bruttolista med idéer sker en första prioritering hösten 2023. Hur skulle sträckorna kunna utformas och vad de skulle innebära för effekter på resandet och investeringskostnader, till exempel. Men det är mycket som ska falla på plats innan det kan bli aktuellt att säga exakt vad som ska byggas.

– I det här skedet handlar det inte så mycket om bergkvalitet och sådant som blir viktigt sen. Nu handlar det om att bygga upp kunskap om behoven och testa olika idéer vilket vi gör i samverkan med andra parter, som berörda kommuner och andra förvaltningar inom regionen, säger Jörgen Altin.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL:s Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00