Så låter bygget av nya tunnelbanan

Det är mycket som låter när tunnelbanan byggs ut. Undrar du vad det är du hör? Olika typer av arbeten låter på olika sätt och olika mycket. Här kan du lyssna på ljudinspelningar från flera av de vanligaste arbetena som hörs och kanske stör.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-10-10

Borrigg

Tunnelsprängning

Skrotning av berg

Borrning av spontpålar

Nedslag av sekantpålar

Fläkt vid tunnelmynning

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00