Sprängolycka i Sickla

Vid en ovanjordsprängning precis vid Sickla köpkvarter i torsdags hamnade stenar utanför det avstängda området. På platsen pågår arbete med den framtida biljetthallen för nya tunnelbanan.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2023-11-09

Både bilar och byggnader skadades av stensprutet men inga personer kom till skada.

– Vi tar olyckan på största allvar. Jag förstår att flera personer blev mycket rädda och nu behöver vi tillsammans med vår entreprenör ta reda på orsaken till olyckan, säger Erik Lindgren, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Alla ovanjordsprängningar på arbetsplatsen i Sickla är stoppade tills vidare. Entreprenören har anmält olyckan till arbetsmiljöverket.

– Vi ställer höga krav på våra entreprenörers säkerhetsarbete och sånt här ska inte kunna hända. Liknande olyckor ska inte få inträffa igen, säger Erik Lindgren. 

Om du har fått skador på din bil eller annan egendom anmäls det både till Region Stockholm och till ditt eget försäkringsbolag. Du kan även ringa nya tunnelbanans kundtjänst på 08-600 1000, om du vill få hjälp med skadeanmälan till Region Stockholm.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00