Tunnlarna i Akalla är utsprängda – tack för tålamodet!

Nu är det slutsprängt i tunnlarna bakom Akalla station. Men arbetet med nya tunnelbanan fortsätter både i tunnlarna och vid bussterminalen utanför stationen.

Nyhet  Barkarby  2023-05-24
Bild på laddning inför sprängning i berg.
De upprepade sprängningarna under Akalla är klara. Berget är nu utsprängt för Blå linjes tunnlar mot Barkarbystaden och Barkarby.

Arbetet med att spränga ut tunnlar är nu helt klart mellan Barkarby och Akalla.

Sprängsalva efter sprängsalva har jobbat sig igenom massivt berg, från Barkarby gamla flygfält under E4 Förbifart Stockholm till bostadshusen i Akalla. Den senaste tiden har det sprängts flera gånger om dagen i tunnlarna bakom skyddsväggarna i stationen.

Tack för ert tålamod

De nya tunnlarna ansluter vid Akalla stations befintliga tågtunnlar och ska så småningom kopplas samman.

Person med vit hjälm och gul jacka.
Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby.

– Vi har jobbat under en ganska lång tid på samma plats med både nya och befintliga tunnlar vid stationen. Och jag förstår att de återkommande sprängningarna har påverkat de som bor och vistas i området. Därför vill jag verkligen tacka för allas tålamod, säger Anna Nylén, projektchef för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

De upprepade sprängningarna i tunnlarna mellan klockan 07 och 22 på vardagar är över. Om det skulle behöva sprängas ytterligare någon gång nere i tunnlarna, får de som är anmälda till sms-tjänsten ett sms innan.

Sprängning för ventilationsschakt

Precis utanför bussterminalen håller ett schakt för ventilation på att byggas om. Längre fram kommer det sprängas ut berg på platsen, för att anpassa schaktet till nya tunnelbanans anläggning. Information om när och hur det ska gå till, kommer att finnas i god tid innan det är dags.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.