Samråd för Gula linjen fram till 15 januari

Mellan 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på placering och utformning.

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2015-12-02

Mellan 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på placering och utformning.

Mellan den 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på den färdiga tunnelbanans placering och utformning och på hur Gula linjen påverkar omgivningen under byggtiden. Samrådet sker inför upprättande av tillståndsansökan enligt miljöbalken och järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Alla synpunkter är värdefulla och ger förutsättningar för ett fortsatt bra planeringsarbete.

– För oss är nyttan för resenärerna det viktigaste när vi planerar nya tunnelbanan, säger projektchef Malin Harders. Därför vill vi gärna få in så mycket synpunkter som möjligt på våra förslag på stationsutformning och placering av entréer. Att få tillgång till lokalkunskap från närboende och andra är mycket värdefullt för vår fortsatta detaljplanering och inför byggskedet.

Gula linjen blir 4,1 kilometer lång med två nya stationer; Hagastaden och Arenastaden. Vid Odenplan, som är Gula linjens startpunkt, blir det smidigt att byta till Gröna linjen och till andra kommunikationer.

Välkommen till öppet hus

Under samrådsperioden genomför vi två öppet hus där vi ställer ut våra förslag, svarar på frågor och tar emot synpunkter.

  • Onsdag den 9 december kl. 15-19 i Solna bibliotek, Bibliotekstorget 12, Solna centrum.
  • Torsdag den 10 december kl. 15-19 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6.
Läs mer

Beskrivningar av våra förslag på placering och utformning av stationerna och entréerna på Gula linjen finns i vårt senaste nyhetsbrev och samlat här på vår webbplats under Om projektet och Var ska stationerna ligga? Alla samrådshandlingar finns på vår webbplats under Beslut och handlingar. Dessutom finns samrådshandlingarna utställda på bibliotek och andra offentliga platser i närområdet under hela samrådsperioden.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00